Cảnh sát Anh công bố nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container

Cảnh sát Anh cho biết 39 người Việt thiệt mạng trong container tại Anh hồi tháng 10.2019 là do thiếu oxy và thân nhiệt tăng quá cao.

Cảnh sát Anh công bố nguyên nhân tử vong của 39 người Việt trong container
Cảnh sát Anh cho biết 39 người Việt thiệt mạng trong container tại Anh hồi tháng 10.2019 là do thiếu oxy và thân nhiệt tăng quá cao.