Cao thủ Trung Quốc đánh bại đối thủ bằng 'nội công'

Chỉ cần chạm vào người vị võ sư, các đối thủ lập tức bị bật ra và ngã lăn.

Cao thủ Trung Quốc đánh bại đối thủ bằng 'nội công'

Chỉ cần chạm vào người vị võ sư, các đối thủ lập tức bị bật ra và ngã lăn.