Cấp mới, đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử

Từ hôm nay (1/7) sẽ có thêm 6 dịch vụ sẽ được triển khai trên môi trường điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tiết kiệm chi phí xã hội hàng nghìn tỷ đồng.Thư ngỏ của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Cấp mới, đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông trên môi trường điện tử
Từ hôm nay (1/7) sẽ có thêm 6 dịch vụ sẽ được triển khai trên môi trường điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tiết kiệm chi phí xã hội hàng nghìn tỷ đồng.Thư ngỏ của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia