Cậu bé đi xe đạp nhanh trí đối phó khi bị chó đuổi

Hai con vật chạy té khói khi bị bé trai dọa lại.

Cậu bé đi xe đạp nhanh trí đối phó khi bị chó đuổi

Hai con vật chạy té khói khi bị bé trai dọa lại.