Cha đẻ của kênh đào Suez là ai, sao ông lại thất bại với kênh đào Panama?

Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp nhưng tên tuổi của ông lại gắn liền với kênh Suez, con kênh đào được ví như động mạch của nền kinh tế thế giới.

Cha đẻ của kênh đào Suez là ai, sao ông lại thất bại với kênh đào Panama?
Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp nhưng tên tuổi của ông lại gắn liền với kênh Suez, con kênh đào được ví như động mạch của nền kinh tế thế giới.