Chàng trai bỏ nghề kỹ sư đi ướp trà sen thu hàng trăm triệu mỗi năm

Anh Phạm Thế Duyệt (Thường Tín, Hà Nội) bỏ nghề kỹ sư để theo đuổi công việc làm trà sen, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Chàng trai bỏ nghề kỹ sư đi ướp trà sen thu hàng trăm triệu mỗi năm
Anh Phạm Thế Duyệt (Thường Tín, Hà Nội) bỏ nghề kỹ sư để theo đuổi công việc làm trà sen, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.