Chàng trai nhiễm nCoV: 'Họng tôi đau rát như lửa đốt'

Nguyễn Văn Tùng, 27 tuổi, "bệnh nhân 18", ban đầu chỉ hơi đau rát họng, ho rất ít, không nghĩ gì nhiều đến việc mình mắc Covid-19.

Chàng trai nhiễm nCoV: 'Họng tôi đau rát như lửa đốt'
Nguyễn Văn Tùng, 27 tuổi, "bệnh nhân 18", ban đầu chỉ hơi đau rát họng, ho rất ít, không nghĩ gì nhiều đến việc mình mắc Covid-19.