Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ 2021

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ 2021
Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ 2021(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.