Chia sẻ của chàng trai 9X Việt cứu người, được Sở Cứu hỏa ở Nhật Bản khen tặng

Lại Thế Tuấn được Sở Cứu hỏa Trung tâm Thành phố Chiba - Nhật Bản ghi nhận "Người thực hiện sơ cứu dũng cảm CHIBA FIRE BUREA" vì lòng dũng cảm và lòng tốt khi sơ cứu cho người bị nạn. Những thanh niên Việt được khen ngợi ở nước ngoài vì hành động dũng cảm cứu người Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên nhảy sông cứu người Bí thư Đoàn ở Hà Tĩnh hoãn đám cưới để phòng chống dịch COVID-19 T.Ư Đoàn tặng 25 nghìn khẩu trang tới T.Ư Đoàn Lào T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng 25 nghìn khẩu trang T.Ư Hội LHTN Campuchia

Chia sẻ của chàng trai 9X Việt cứu người, được Sở Cứu hỏa ở Nhật Bản khen tặng
Lại Thế Tuấn được Sở Cứu hỏa Trung tâm Thành phố Chiba - Nhật Bản ghi nhận "Người thực hiện sơ cứu dũng cảm CHIBA FIRE BUREA" vì lòng dũng cảm và lòng tốt khi sơ cứu cho người bị nạn.