Cho 83 chuyên gia Nhật nhập cảnh ‘thúc’ dự án metro Bến Thành – Suối Tiên

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cho phép 83 chuyên gia Nhật nhập cảnh vào TPHCM để thúc đẩy dự án đường sắt đô thị (metro) Bến Thành – Suối Tiên. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro số 1, gỡ vướng các dự án ODA Gỡ vướng dự án metro, hai Phó Chủ tịch TPHCM 'xuất trận'

Cho 83 chuyên gia Nhật nhập cảnh ‘thúc’ dự án metro Bến Thành – Suối Tiên
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cho phép 83 chuyên gia Nhật nhập cảnh vào TPHCM để thúc đẩy dự án đường sắt đô thị (metro) Bến Thành – Suối Tiên. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro số 1, gỡ vướng các dự án ODA Gỡ vướng dự án metro, hai Phó Chủ tịch TPHCM 'xuất trận'