Chồng cũ nhận trách nhiệm nuôi con với tôi

Tôi là tác giả bài: "Chồng từng muốn chăm con để tôi kiếm tiền". Có rất nhiều ý kiến trái chiều vì thông tin trước tôi nói không đầy đủ, xin được chia sẻ chi tiết hơn.

Chồng cũ nhận trách nhiệm nuôi con với tôi

Tôi là tác giả bài: "Chồng từng muốn chăm con để tôi kiếm tiền". Có rất nhiều ý kiến trái chiều vì thông tin trước tôi nói không đầy đủ, xin được chia sẻ chi tiết hơn.