Chồng không lo làm ăn, chỉ hưởng thụ

Tôi 33 tuổi, chồng 41 tuổi, cưới gần 3 năm, con trai lớn được 19 tháng và đang mang thai bé sau được 8 tháng. 

Chồng không lo làm ăn, chỉ hưởng thụ

Tôi 33 tuổi, chồng 41 tuổi, cưới gần 3 năm, con trai lớn được 19 tháng và đang mang thai bé sau được 8 tháng.