Chồng thích chuyển việc

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, bé gái lớn 4 tuổi, bé gái nhỏ một tuổi. Tôi làm nghề bán hàng online, chồng làm tài xế.

Chồng thích chuyển việc

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, bé gái lớn 4 tuổi, bé gái nhỏ một tuổi. Tôi làm nghề bán hàng online, chồng làm tài xế.