Chồng tự cao tự đại

Tôi và anh cùng tuổi, gần 10 năm sống chung. Anh được nhận xét khá khó tính, tự kiêu và bất cần. Anh không hợp với bất cứ ai cho dù là bố mẹ hai bên, anh chị em, người cũ.

Chồng tự cao tự đại

Tôi và anh cùng tuổi, gần 10 năm sống chung. Anh được nhận xét khá khó tính, tự kiêu và bất cần. Anh không hợp với bất cứ ai cho dù là bố mẹ hai bên, anh chị em, người cũ.