Chủ nhân 'dở khóc dở cười' vì tin nhầm họa sĩ

Những người mẫu hẳn sẽ chẳng dám nhờ lần nữa.

Chủ nhân 'dở khóc dở cười' vì tin nhầm họa sĩ
Những người mẫu hẳn sẽ chẳng dám nhờ lần nữa.