Chủ quán karaoke đâm chết khách

Nguyễn Đình Lợi truy sát ba vị khách khi tranh cãi về tiền thanh toán khiến một người chết, hai người bị thương.

Chủ quán karaoke đâm chết khách

Nguyễn Đình Lợi truy sát ba vị khách khi tranh cãi về tiền thanh toán khiến một người chết, hai người bị thương.