Chủ tịch EuroCham : Thế giới vật lộn, Việt Nam đang có 'cơ hội vàng'

“Trong khi các nền kinh tế khác trên thế giới còn đang phải vật lộn với tác động của đại dịch COVID-19, Việt Nam hiện đang có cơ hội vàng để tận dụng EVFTA và thu hút FDI từ các công ty EU”, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier nhận định. Hậu COVID-19, TPHCM sẽ có nhiều doanh nghiệp giải thể Đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu, một ngày tăng hơn 4.000 người chết

Chủ tịch EuroCham : Thế giới vật lộn, Việt Nam đang có 'cơ hội vàng'
“Trong khi các nền kinh tế khác trên thế giới còn đang phải vật lộn với tác động của đại dịch COVID-19, Việt Nam hiện đang có cơ hội vàng để tận dụng EVFTA và thu hút FDI từ các công ty EU”, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier nhận định. Hậu COVID-19, TPHCM sẽ có nhiều doanh nghiệp giải thể Đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu, một ngày tăng hơn 4.000 người chết