Chủ tịch Hà Nội được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích chống dịch

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa họp xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích trong công tác phòng chống COVID-19 đối với 48 tập thể, 31 cá nhân. Chủ tịch Hà Nội: Cắt giảm, đơn giản hóa 154 giấy phép con từ đầu năm Chủ tịch Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID -19 với thị trưởng các thành phố lớn Chủ tịch Hà Nội: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19

Chủ tịch Hà Nội được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích chống dịch
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa họp xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích trong công tác phòng chống COVID-19 đối với 48 tập thể, 31 cá nhân. Chủ tịch Hà Nội: Cắt giảm, đơn giản hóa 154 giấy phép con từ đầu năm Chủ tịch Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID -19 với thị trưởng các thành phố lớn Chủ tịch Hà Nội: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19