Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công khai nguy cơ rủi ro sau vụ cháy kho hóa chất

Sau khi xảy ra vụ cháy kho hóa chất ở quận Long Biên, Hà Nội vào sáng 30/6, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố vừa có yêu cầu các đơn vị có liên quan đo và công bố công khai nồng độ hóa chất tại các khu vực dân cư lân cận.Đang cháy lớn tại kho xưởng hóa chất sơn ở Long Biên

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công khai nguy cơ rủi ro sau vụ cháy kho hóa chất
Sau khi xảy ra vụ cháy kho hóa chất ở quận Long Biên, Hà Nội vào sáng 30/6, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố vừa có yêu cầu các đơn vị có liên quan đo và công bố công khai nồng độ hóa chất tại các khu vực dân cư lân cận.Đang cháy lớn tại kho xưởng hóa chất sơn ở Long Biên