Chuyển cơ quan điều tra vụ cấp sổ đỏ trái luật cho nguyên Bí thư huyện ủy

Ông Nguyễn Văn Lành (nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Sê) được cấp sổ đỏ cho 376m2 đất có dấu hiệu của việc cố ý làm trái các quy định của Luật đất đai, gây thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng. Không tiếp dân, lãnh đạo huyện bị nhắc nhở Vì sao lô 'đất vàng' của tư nhân nằm trong khu trung tâm hành chính? Bí thư thị trấn Chư Sê bị kỷ luật cảnh cáo

Chuyển cơ quan điều tra vụ cấp sổ đỏ trái luật cho nguyên Bí thư huyện ủy
Ông Nguyễn Văn Lành (nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Sê) được cấp sổ đỏ cho 376m2 đất có dấu hiệu của việc cố ý làm trái các quy định của Luật đất đai, gây thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng. Không tiếp dân, lãnh đạo huyện bị nhắc nhở Vì sao lô 'đất vàng' của tư nhân nằm trong khu trung tâm hành chính? Bí thư thị trấn Chư Sê bị kỷ luật cảnh cáo