Chuyên gia 'thận trọng' với thuốc chữa Covid-19

Giới chức y tế Mỹ cảnh báo cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá các phương pháp điều trị Covid-19 được đề xuất.

Chuyên gia 'thận trọng' với thuốc chữa Covid-19
Giới chức y tế Mỹ cảnh báo cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá các phương pháp điều trị Covid-19 được đề xuất.