Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi suy tủy

Sau sự cố truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi bị suy tủy tại bệnh viện (BV) Truyền máu và huyết học TPHCM, bệnh viện đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra.Bộ Y tế nói gì vụ cho người bệnh uống thuốc hết hạn?

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi suy tủy
Sau sự cố truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi bị suy tủy tại bệnh viện (BV) Truyền máu và huyết học TPHCM, bệnh viện đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra.Bộ Y tế nói gì vụ cho người bệnh uống thuốc hết hạn?