CLB Quảng Nam: 'Mạng người quan trọng hơn V-League'

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp phản đối phương án tập trung cách ly đá V-League 2020 mà Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đưa ra.

CLB Quảng Nam: 'Mạng người quan trọng hơn V-League'
Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp phản đối phương án tập trung cách ly đá V-League 2020 mà Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đưa ra.