[CLIP] Thủ đô Moscow sử dụng hệ thống camera AI giám sát người cần cách ly

ANTD.VN - Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu Covid-19, chính quyền tại thủ đô Moscow (Nga) đã đưa vào ứng dụng hệ thống camera an ninh nhằm giám sát quá trình cách ly của người dân. Tuy vấp phải những ý kiến tranh cãi nhưng chính mạng lưới camera này đang đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh tại Nga.

[CLIP] Thủ đô Moscow sử dụng hệ thống camera AI giám sát người cần cách ly
ANTD.VN - Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu Covid-19, chính quyền tại thủ đô Moscow (Nga) đã đưa vào ứng dụng hệ thống camera an ninh nhằm giám sát quá trình cách ly của người dân. Tuy vấp phải những ý kiến tranh cãi nhưng chính mạng lưới camera này đang đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh tại Nga.