Cô giáo vẽ tranh trên bảng

Chỉ với những viên phấn, cô giáo Trần Thị Mộng Lành, 28 tuổi, trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh, đã tạo nên những bức tranh màu sắc trên bảng.

Cô giáo vẽ tranh trên bảng
Chỉ với những viên phấn, cô giáo Trần Thị Mộng Lành, 28 tuổi, trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh, đã tạo nên những bức tranh màu sắc trên bảng.