Có nên bỏ phố về quê sống cho thoải mái

Thời gian vừa qua trốn dịch nên vợ chồng tôi cùng con về quê sống, cảm thấy không khí rất trong lành, nhất là con có không gian chạy nhảy thoải mái.

Có nên bỏ phố về quê sống cho thoải mái
Thời gian vừa qua trốn dịch nên vợ chồng tôi cùng con về quê sống, cảm thấy không khí rất trong lành, nhất là con có không gian chạy nhảy thoải mái.