Có nên tiếp tục tìm hiểu khi cả hai nhiều khác biệt

Tôi 24 tuổi, là dân văn phòng, thuộc típ người nhẹ nhàng, tinh tế, mới chuyển về quê sinh sống và làm việc.

Có nên tiếp tục tìm hiểu khi cả hai nhiều khác biệt
Tôi 24 tuổi, là dân văn phòng, thuộc típ người nhẹ nhàng, tinh tế, mới chuyển về quê sinh sống và làm việc.