Có phải trả tiền thuê nhà khi bị ngừng kinh doanh do dịch bệnh?

Tôi thuê nhà kinh doanh quán cà phê với chi phí khá cao, hiện đã đóng cửa để phòng Covid-19 theo chủ trương chống dịch của thành phố. (Thanh Lâm)

Có phải trả tiền thuê nhà khi bị ngừng kinh doanh do dịch bệnh?
Tôi thuê nhà kinh doanh quán cà phê với chi phí khá cao, hiện đã đóng cửa để phòng Covid-19 theo chủ trương chống dịch của thành phố. (Thanh Lâm)