Cơn bão khủng khiếp trong lịch sử sát hại cả 500.000 người

Trên thế giới từng xuất hiện những cơn bão khủng khiếp khiến hàng 100.000 người chết cũng như gây thiệt hại tới cả 100 tỷ USD. Cơn bão nào khủng khiếp trong lịch sử khi sát hại cả 500.000 người? Siêu bão Goni vừa rời khỏi, áp thấp lại thành bão Siony, Philippines chìm trong căng thẳng Người dân Philippines sau siêu bão Goni: “Không có nơi nào để đi, không có thứ gì để ăn” Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines

Cơn bão khủng khiếp trong lịch sử sát hại cả 500.000 người
Trên thế giới từng xuất hiện những cơn bão khủng khiếp khiến hàng 100.000 người chết cũng như gây thiệt hại tới cả 100 tỷ USD. Cơn bão nào khủng khiếp trong lịch sử khi sát hại cả 500.000 người?