Con trai Angelina Jolie rời Hàn Quốc vì dịch

Maddox, con trai cả của Angelina Jolie, về Los Angeles sau khi trường học ở Hàn Quốc đóng cửa vì Covid-19.

Con trai Angelina Jolie rời Hàn Quốc vì dịch
Maddox, con trai cả của Angelina Jolie, về Los Angeles sau khi trường học ở Hàn Quốc đóng cửa vì Covid-19.