Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Chiều 29/6, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
Chiều 29/6, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt ở địa phương.