Công nhân nhận tiền trợ cấp mất việc: Trong thảm họa vẫn bị đánh thuế?

Theo các chuyên gia, việc đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc của những lao động bị mất việc bởi dịch COVID-19 xét về quy định là đúng, nhưng trong bối cảnh này, ngành Thuế cần xem xét lại, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động bất đắc dĩ bị mất việc. Công nhân doanh nghiệp PouYuen mất việc nhận trợ cấp cao nhất 300 triệu đồng Gần nửa triệu lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Công nhân nhận tiền trợ cấp mất việc: Trong thảm họa vẫn bị đánh thuế?
Theo các chuyên gia, việc đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc của những lao động bị mất việc bởi dịch COVID-19 xét về quy định là đúng, nhưng trong bối cảnh này, ngành Thuế cần xem xét lại, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động bất đắc dĩ bị mất việc. Công nhân doanh nghiệp PouYuen mất việc nhận trợ cấp cao nhất 300 triệu đồng Gần nửa triệu lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt