Cư dân hợp tác khai báo người nhập cảnh trong Covid-19

Hơn 100 cán bộ, công an của phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, rà soát hơn 11.000 hộ dân và đều nhận được hợp tác khai báo về người nhập cảnh.

Cư dân hợp tác khai báo người nhập cảnh trong Covid-19
Hơn 100 cán bộ, công an của phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, rà soát hơn 11.000 hộ dân và đều nhận được hợp tác khai báo về người nhập cảnh.