Cùng Hoa hậu Ngọc Hân làm video, clip 'Vì một Việt Nam xanh'

Hoa Hậu Ngọc Hân cho biết sẽ làm clip “Vì một Việt Nam xanh” và kêu gọi mọi người cùng làm để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng Hoa hậu Ngọc Hân làm video, clip 'Vì một Việt Nam xanh'
Hoa Hậu Ngọc Hân cho biết sẽ làm clip “Vì một Việt Nam xanh” và kêu gọi mọi người cùng làm để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.