'Cuộc chiến không hồi kết' của hai người lớn trên xe buýt

Đây hẳn là cuộc chiến độc nhất vô nhị, âm thầm và dai dẳng.

'Cuộc chiến không hồi kết' của hai người lớn trên xe buýt
Đây hẳn là cuộc chiến độc nhất vô nhị, âm thầm và dai dẳng.