Cuỗm lô điện thoại trị giá 1,2 tỷ đồng, nhóm đạo chích lĩnh 43 năm tù

Hải và Phu là bạn tù với nhau, sau khi mãn hạn, cả hai đã bắt tay thực hiện 8 vụ trộm cắp, lấy đi hàng trăm điện thoại, máy tính bảng có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của các cửa hàng trên địa các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Lật mặt nhóm 'kịch sĩ' dàn cảnh va xe để trộm cắp Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp đường sông có vũ khí Vừa ra tù, đóng giả học sinh để trộm cắp ở các trường học

Cuỗm lô điện thoại trị giá 1,2 tỷ đồng, nhóm đạo chích lĩnh 43 năm tù

Hải và Phu là bạn tù với nhau, sau khi mãn hạn, cả hai đã bắt tay thực hiện 8 vụ trộm cắp, lấy đi hàng trăm điện thoại, máy tính bảng có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của các cửa hàng trên địa các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.