Cướp ngân hàng trong buổi hẹn hò đầu tiên

Christopher Castillo (33 tuổi) cướp ngân hàng trong buổi hẹn đầu tiên với người phụ nữ mới quen và bắt chị ta lái xe giúp chạy trốn.

Cướp ngân hàng trong buổi hẹn hò đầu tiên

Christopher Castillo (33 tuổi) cướp ngân hàng trong buổi hẹn đầu tiên với người phụ nữ mới quen và bắt chị ta lái xe giúp chạy trốn.