Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico bị bắt ở Mỹ vì cáo buộc buôn ma túy

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico - Salvador Cienfuegos Zepeda - hiện đang đối mặt với 5 cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.Cựu bộ trưởng quốc phòng Mexico bị bắt ở Mỹ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico bị bắt ở Mỹ vì cáo buộc buôn ma túy
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico - Salvador Cienfuegos Zepeda - hiện đang đối mặt với 5 cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.