Cựu nhà báo bị bắt

Ông Phùng Thế Dũng, 52 tuổi, bị bắt do nhận gần 320 triệu đồng của người dân thị xã Sông Cầu để "chạy" thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Cựu nhà báo bị bắt
Ông Phùng Thế Dũng, 52 tuổi, bị bắt do nhận gần 320 triệu đồng của người dân thị xã Sông Cầu để "chạy" thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.