Dàn sao 'Bằng chứng thép' sau 14 năm

Âu Dương Chấn Hoa, đóng chính trong "Bằng chứng thép" 2006, hạnh phúc dù không có con, Lưu Cẩm Linh giải nghệ sau khi công khai từng bị cưỡng bức.

Dàn sao 'Bằng chứng thép' sau 14 năm
Âu Dương Chấn Hoa, đóng chính trong "Bằng chứng thép" 2006, hạnh phúc dù không có con, Lưu Cẩm Linh giải nghệ sau khi công khai từng bị cưỡng bức.