Dằn vặt vì nghĩ lây Covid-19 cho người khác

Biểu hiện ban đầu của Sarah Ashley chỉ là một tiếng ho, nhưng sau đó, bạn thân của cô phải nhập viện cấp cứu.

Dằn vặt vì nghĩ lây Covid-19 cho người khác
Biểu hiện ban đầu của Sarah Ashley chỉ là một tiếng ho, nhưng sau đó, bạn thân của cô phải nhập viện cấp cứu.