Dịch Covid-19: Người Việt trong cuộc sống 'giới nghiêm' ở Mỹ

Cộng đồng người Việt tại Mỹ chia sẻ cùng Thanh Niên về cuộc sống tại những vùng đang bị chính quyền ra lệnh hạn chế đi lại nhằm ứng phó dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: Người Việt trong cuộc sống 'giới nghiêm' ở Mỹ
Cộng đồng người Việt tại Mỹ chia sẻ cùng Thanh Niên về cuộc sống tại những vùng đang bị chính quyền ra lệnh hạn chế đi lại nhằm ứng phó dịch Covid-19.