Diễn biến Covid-19: Bộ Y tế khuyến cáo 'không ra đường'

Tổng số bệnh nhân cả nước 148, trong đó thêm một bác sĩ. Toàn bộ y bác sĩ, bệnh nhân nội ngoại trú, người đến Bệnh viện Bạch Mai trong hai tuần qua phải xét nghiệm. 

Diễn biến Covid-19: Bộ Y tế khuyến cáo 'không ra đường'
Tổng số bệnh nhân cả nước 148, trong đó thêm một bác sĩ. Toàn bộ y bác sĩ, bệnh nhân nội ngoại trú, người đến Bệnh viện Bạch Mai trong hai tuần qua phải xét nghiệm.