Diễn biến Covid-19: Thêm nhiều chuyến bay có nCoV

Tổng số bệnh nhân lên 134; Bộ Y tế tìm người trên 7 chuyến bay nữa có người mắc bệnh; TP HCM lên ba kịch bản cung cấp nhu yếu phẩm cho dân ứng với tình hình dịch bệnh. 

Diễn biến Covid-19: Thêm nhiều chuyến bay có nCoV
Tổng số bệnh nhân lên 134; Bộ Y tế tìm người trên 7 chuyến bay nữa có người mắc bệnh; TP HCM lên ba kịch bản cung cấp nhu yếu phẩm cho dân ứng với tình hình dịch bệnh.