Đà Nẵng: Hợp tác chăm lo đoàn viên

Công đoàn (CĐ) Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp (DN) gồm: Công ty CP Sữa Hà Lan, Công ty TNHH Duy Thanh (phân phối độc quyền của Unilever tại TP Đà Nẵng), Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Liên Chiểu.

Đà Nẵng: Hợp tác chăm lo đoàn viên
Đà Nẵng: Hợp tác chăm lo đoàn viênCông đoàn (CĐ) Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp (DN) gồm: Công ty CP Sữa Hà Lan, Công ty TNHH Duy Thanh (phân phối độc quyền của Unilever tại TP Đà Nẵng), Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Liên Chiểu.