Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất tăng trưởng âm

Theo số liệu của Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng ước tính sụt giảm ở mức 3,61% so với cùng kỳ năm trước và là địa phương duy nhất trong khối 5 TP trực thuộc TƯ có mức tăng trưởng âm. Vụ sập sân đa năng, kè chắn đất đổ do mưa: Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì? Hồ Trà Phal - anh chàng đa năng ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất tăng trưởng âm
Theo số liệu của Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng ước tính sụt giảm ở mức 3,61% so với cùng kỳ năm trước và là địa phương duy nhất trong khối 5 TP trực thuộc TƯ có mức tăng trưởng âm. Vụ sập sân đa năng, kè chắn đất đổ do mưa: Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì? Hồ Trà Phal - anh chàng đa năng ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam