Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nhập cảnh từ 1/3

Tất cả người nhập cảnh vào Đà Nẵng từ đầu tháng 3 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nhập cảnh từ 1/3
Tất cả người nhập cảnh vào Đà Nẵng từ đầu tháng 3 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV.