Đại sứ Mỹ: Lạc quan về tương lai quan hệ Việt - Mỹ

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink vừa kết thúc nhiệm kỳ 3 năm rưỡi ở Việt Nam. Trong cuộc họp báo sáng7/4 trước khi về nước, ông nói rằng Mỹ tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất thế giới, và ông vô cùng lạc quan về tương lai của quan hệ song phương.

Đại sứ Mỹ: Lạc quan về tương lai quan hệ Việt - Mỹ
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink vừa kết thúc nhiệm kỳ 3 năm rưỡi ở Việt Nam. Trong cuộc họp báo sáng7/4 trước khi về nước, ông nói rằng Mỹ tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất thế giới, và ông vô cùng lạc quan về tương lai của quan hệ song phương.