Đắn đo về bạn gái

Tôi 34 tuổi, ly dị vợ, có một con trai. Bạn gái 35 tuổi, ly dị chồng, có hai con trai. Chúng tôi yêu nhau, tôi có ý định tiến xa hơn nhưng đang phân vân.

Đắn đo về bạn gái
Tôi 34 tuổi, ly dị vợ, có một con trai. Bạn gái 35 tuổi, ly dị chồng, có hai con trai. Chúng tôi yêu nhau, tôi có ý định tiến xa hơn nhưng đang phân vân.