Đang ăn dở quả chuối, cầu thủ phải chạy vào đá phạt

'Ăn chưa no thì làm sao mà có sức đá phạt được chứ', một CĐV hài hước.

Đang ăn dở quả chuối, cầu thủ phải chạy vào đá phạt

'Ăn chưa no thì làm sao mà có sức đá phạt được chứ', một CĐV hài hước.